Της ώρας

16.4.2013

Μάτια ανέκφραστα.
Χαμόγελα χωρίς χαρά.
Έρωτας δίχως φωτιά.
Κάπου χάσαμε την ουσία!